Radovi na adaptaciji grijanja u Rezidenciji Predsjednika Crne Gore u Plavom dvorcu na Cetinju

Naručilac: Uprava za imovinu

Izvođač radova: Grand design d.o.o. Podgorica

Opis posla: Radovi na adaptaciji grijanja u Rezidenciji Predsjednika Crne Gore u Plavom dvorcu na Cetinju

 

Izrada Glavnog projekta adaptacije termotehničkih instalacija na objektu Rezidencija Predsjednika

Izvođenje radova adaptacije termotehničkih instalacija na objektu Rezidencija Predsjednika

2018-10-04T00:38:34+00:00