Opremanje regalnog skladišta opštine Budva

Naručilac: Opština Budva

Izvođač radova: Grand design d.o.o. Podgorica

Opis posla: Opremanje regalnog skladišta opštine Budva

2018-10-02T23:24:12+00:00