Opremanje kancelarije dekana Ekonomskog fakulteta

Naručilac: Univerzitet Crne Gore Rektorat

Izvođač radova: Grand design d.o.o. Podgorica

Opis posla: Opremanje kancelarije dekana Ekonomskog fakulteta

2018-10-02T23:16:50+00:00