Opremanje kancelarija ministra sporta

Naručilac: Ministarstvo sporta

Izvođač radova:  Grand design d.o.o. Podgorica

Opis posla: Grand design d.o.o. Podgorica

Opremanje kancelarija ministra sporta

• Kabinet stolovi , dodatak stolovima
• Konferencijski sto
• Plakari
• Klub sto
• Radni sto
• Fiokar

• Arhivski plakari
• Police za arhivu
• Fotelja radna za kabinet
• Fotelja radna za konferencijsku salu
• Garniture kabinet
• Klub fotelja

• Konferencijska stolica
• Pomoćne stolice
• Radna stolica
• Čiviluk
• Sef

[ape-gallery 1079]
2018-02-17T00:46:05+00:00