Opremanje dječjeg igrališta

Naručilac: Vrtić Herceg Novi

Izvođač radova: Grand design d.o.o. Podgorica

Opis posla: Opremanje dječjeg igrališta

2018-10-02T23:05:29+00:00