Opremanje amfiteatra Elektrotehničkog fakulteta

Naručilac: Univerzitet Crne Gore Rektorat

Izvođač radova: Grand design d.o.o. Podgorica

Opis posla: Opremanje amfiteatra Elektrotehničkog fakulteta

2018-10-02T21:27:50+00:00