Montažni objekat komunalna policija Budva

Naručilac:  Opština Budva

Izvođač radova: Grand design d.o.o. Podgorica

Opis posla: Nabavka montažnog objekta za potrebe komunalne policije opštine Budva

Nabavka montažnog objekta za potrebe komunalne policije opštine Budva

  • Montažni objekat, zidovi i krov su od drveta

  • Vanjski zidovi objekta su fino obrađeni, bijele boje

  • Unutrašnji zidovi i plafon su gletovani i premazani bijelom dispenzivnom bojom

  • Krovna konstrukcija objekta je od proizvoljnog materijala

  • Ulazna vrata su blind sa standardnim okovom

  • Unutrašnja stolarija se ugrađuje naknadno

  • Podovi unutar objekta se rade od keramike A klase

  • U svim prostorijama obezbijediti adekvatan broj utičnica

  • Sanitarni čvor opremiti sa jednom česmom i lavaboom standardnih dimenzija, klozetskom šoljom monoblok i ogledalom

  • Kancelarije se opremaju sa tri kancelarijska stola standardnih dimenzija , četiri stolice sa rotirajućim nogama i dvije natkasne

2018-08-05T23:05:36+00:00