Izrada metalnih velikih stepenica Salon namještaja Grand

Naručilac: Vivamax Novaković d.o.o. Podgorica

Izvođač radova: Grand design d.o.o. Podgorica

Opis posla: Izrada metalnih velikih stepenica Salon namještaja Grand

2018-10-03T23:41:35+00:00