Izgradnja nadstrešnice na gradskom groblju „Zagorič“

Naručilac: Pogrebne usluge d.o.o. Podgorica

Izvođač radova: Grand design d.o.o. Podgorica

Opis posla: Izgradnja nadstrešnice na gradskom groblju „Zagorič“

Bravarski radovi:

  • nabavka, izrada i montaža Glavnog nosača S1 u osi 8 i 9 sa stubom od čeličnih zavarenih limova, horizontalnih nosača od čeličnih kutija i kosih nosača u donjem dijelu od kutija, kosim zategama od čeličnih cijevi, sa čeličnim veznim limovima i anker pločama za vezu sa temeljom;
  • nabavka, izrada i montaža Glavnog nosača S2 u osi 1, 5, 6 i 7 sa stubom od čeličnih zavarenih limova, horizontalnih nosača od čeličnih kutija i kosih nosača u donjem dijelu od kutija, kosim zategama od čeličnih cijevi, sa čeličnim veznim limovima i anker pločama za vezu sa temeljom;
  • nabavka, izrada i montaža Glavnog dijagonalnog horizontalnog Nosača S3 u osi 3 i završnog nosača u osi 10 bez stuba od čeličnih kutija i kosih nosača u donjem dijelu od kutija, kosim zategama od čeličnih cijevi sa čeličnim veznim limovima;
  • nabavka, izrada i montaža Glavnog kratkog nosača S4 sa stubom od čeličnih zavarenih limova, horizontalnih nosača od čeličnih kutija i kosih nosača u donjem dijelu od kutija, kosim zategama od čeličnih cijevi, sa čeličnim veznim limovima i anker pločama za vezu sa temeljom;
  • nabavka, izrada i montaža rožnjača-nosača pokrivača od čeličnih kutija.
2018-10-03T23:31:30+00:00