Štampani beton

Naručioci: Različita fizička i pravna lica Izvođač radova: Grand Design d.o.o. Podgorica Opis posla: Štampani beton

Štampani beton 2020-12-30T20:01:20+00:00

Ulazna vrata za zgradu

Naručilac: Agencija za izgradnju Izvođač radova: Grand design d.o.o. Podgorica Opis posla: Ulazna vrata za zgradu

Ulazna vrata za zgradu 2018-10-04T00:59:11+00:00

Radovi na adaptaciji grijanja u Rezidenciji Predsjednika Crne Gore u Plavom dvorcu na Cetinju

Naručilac: Uprava za imovinu Izvođač radova: Grand design d.o.o. Podgorica Opis posla: Radovi na adaptaciji grijanja u Rezidenciji Predsjednika Crne Gore u Plavom dvorcu na Cetinju   Izrada Glavnog projekta adaptacije termotehničkih instalacija na objektu Rezidencija Predsjednika Izvođenje radova adaptacije termotehničkih instalacija na objektu Rezidencija Predsjednika

Radovi na adaptaciji grijanja u Rezidenciji Predsjednika Crne Gore u Plavom dvorcu na Cetinju 2018-10-04T00:38:34+00:00

Pravljenje i opremanje drvenih kuća

Naručioci: Fizička lica Igor Perišić, Janko Vučković, Gojko Novaković, Ljubica                              Perišić, Dr. Damjan Leković, Rasim Nikitović, Mr Samir Tutović i                                      mnogi drugi u proteklih 10 godina Izvođač radova: Grand design d.o.o. Podgorica Opis posla: Pravljenje i opremanje drvenih kuća

Pravljenje i opremanje drvenih kuća 2018-10-04T00:23:25+00:00

Popločavanje kamenom

Naručilac: Rich group d.o.o. Podgorica Izvođač radova: Grand design d.o.o. Podgorica Opis posla: Popločavanje kamenom

Popločavanje kamenom 2018-10-04T00:13:34+00:00

Nabavka zaštitnih ograda za drvoredne sadnice

Naručilac: Zelenilo d.o.o. Podgorica Izvođač radova: Grand design d.o.o. Podgorica Opis posla: Nabavka zaštitnih ograda za drvoredne sadnice   Podne zaštitne rešetke za sadnice drveta i ležište -Izrađene od livenog željeza – „gusa“, oblik kvadrata, dimenzija 1,00x1,00 m sa šupljinom u sredini Ø 50 cm -Težina sklopljene rešetke = 36 kg -Izrada metalnog [...]

Nabavka zaštitnih ograda za drvoredne sadnice 2018-10-04T00:04:51+00:00

Izvođenje radova na postavljanju rampe za ulaz u more za osobe sa invaliditetom na lokaciji u Budvi

Naručilac: Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Izvođač radova: Grand design d.o.o. Podgorica Opis posla: Izvođenje radova na postavljanju rampe za ulaz u more za osobe sa invaliditetom na lokaciji u Budvi   Pripremni radovi: -rešenje postojeće staze (drveno podaščanje na podkonstrukciji od drvenih greda); -rešenje betonskih ivičnjaka na spoju rampe [...]

Izvođenje radova na postavljanju rampe za ulaz u more za osobe sa invaliditetom na lokaciji u Budvi 2018-10-03T23:58:09+00:00

Izrada metalnih velikih stepenica Salon namještaja Grand

Naručilac: Vivamax Novaković d.o.o. Podgorica Izvođač radova: Grand design d.o.o. Podgorica Opis posla: Izrada metalnih velikih stepenica Salon namještaja Grand

Izrada metalnih velikih stepenica Salon namještaja Grand 2018-10-03T23:41:35+00:00

Izgradnja nadstrešnice na gradskom groblju „Zagorič“

Naručilac: Pogrebne usluge d.o.o. Podgorica Izvođač radova: Grand design d.o.o. Podgorica Opis posla: Izgradnja nadstrešnice na gradskom groblju „Zagorič“ Bravarski radovi: nabavka, izrada i montaža Glavnog nosača S1 u osi 8 i 9 sa stubom od čeličnih zavarenih limova, horizontalnih nosača od čeličnih kutija i kosih nosača u donjem dijelu od kutija, kosim [...]

Izgradnja nadstrešnice na gradskom groblju „Zagorič“ 2018-10-03T23:31:30+00:00

Hidroizolacija krova zgrade

Naručilac: Agencija za izgradnju Podgorice Izvođač radova:  Grand design d.o.o. Podgorica Opis posla: Grand design d.o.o. Podgorica Hidroizolacija krova zgrade

Hidroizolacija krova zgrade 2018-02-17T00:33:59+00:00